Bruseco: grootste internationale opleidingsinstituut voor directiechauffeurs

Wij garanderen u dat u te allen tijde over de best mogelijke directiechauffeurs kunt beschikken. Die garantie kunnen wij u geven dankzij de unieke en exclusieve samenwerking met het grootste internationale opleidingsinstituut voor gecertificeerde directiechauffeurs, BRUSECO.
 

Waar is BRUSECO actief als opleider voor chauffeurs?
BRUSECO is actief in Nederland. Daarnaast is BRUSECO de eerste erkende opleider voor directiechauffeurs in Duitsland, België en Frankrijk.
 

Waar onderscheidt de BRUSECO opgeleide directiechauffeur zich in? 
Directiechauffeurs van BRUSECO zijn CCV-D of DEKRA gecertificeerd. Dit betekent dat de chauffeur minimaal 85 trainingsuren heeft gevolgd en onafhankelijk is getoetst door het CCV en/of DEKRA.


Wat is het verschil tussen een CCV-D en DEKRA chauffeur?
Beide certificaten zijn een bewijs van bekwaamheid. De chauffeur is opgeleid om zijn vak uit te kunnen oefenen. Het CCV-D programma bereidt de chauffeur voor op het rijden in Nederland. Dit wordt getoetst via een praktijk- en een theorie-examen bij het CCV / CBR in Leusden.
De DEKRA opleiding bereidt de chauffeur voor op het rijden in Nederland én de haar omringende landen. Dit gebeurt via een online leeromgeving, maar ook in de praktijktraining en de masterclass. Chauffeurs die geslaagd zijn voor deze opleiding International Executive Chauffeur (IEC) worden opgenomen in het DEKRA register dat online te raadplegen is. Alle DEKRA gecertificeerde directiechauffeurs zijn medisch gekeurd en beschikken over een VOG-verklaring.