Persoonlijk advies: 088-278 77 77 planning@brussaard.nl

Verkeerscommunicatie ©

Veilige en gastvrije doorstroming begint bij de communicatie

We horen het steeds vaker opstoppingen en omleidingen bij bouwprojecten of evenementen vormen vaak een doorn in het oog van automobilisten en andere verkeersdeelnemers. Als bestuurders worden geconfronteerd met opstoppingen of files is de ergernis vaak groot. Een volle agenda, te laat voor een afspraak of werk; een file komt nooit gelegen. Sommige bestuurders worden boos en reageren dit op anderen af. Met een juiste voorlichting kan veel ergernis worden voorkomen.

 

VeiligGastvrij

Brussaard heeft daarom een eigen VeiligGastvrij © keurmerk ontwikkeld, waarbij de overlast bij werkzaamheden voor de automobilisten tot een minimum wordt teruggebracht. Hiermee onderscheidt Brussaard zich van andere aanbieders. Met VeiligGastvrij © biedt Brussaard (bouw)bedrijven en gemeenten een breed scala aan mogelijkheden.

 

Brussaard is al 30 jaar actief in de coördinatie van het vervoer rondom evenementen en de ontvangst van buitenlandse gasten. We zijn de bedenkers van het woord ‘ Vervoersregie‘. Naast speciaal opgeleide ‘gastvrije verkeersregelaars’ die verkeersdeelnemers de weg wijzen, biedt Brussaard ook alle communicatietools om draagvlak en begrip te creëren bij gemeenten, inwoners, omwonenden en direct betrokkenen. De invulling van deze ‘verkeerscommunicatie‘ zoals we dit bij Brussaard noemen, varieert per project en per doelgroep.

 

Fileleed voorkomen

“Wij komen uit de wereld van de gastvrijheid. We hebben daarom een andere insteek ontwikkeld bij onze opdrachten”, aldus Paul Brussaard, eigenaar van Brussaard Mobility Solutions. “Bij Brussaard denken we vanuit de bezoeker; de gast. Via onze eigen methodiek verzachten wij het fileleed door niet alleen het verkeer in goede banen te leiden, maar ook voorlichting te ontwikkelen en te geven. Dit kan op een leuke manier worden opgezet, samen met de betrokken gemeente en lokale middenstand of betrokken wijken. Onze kennis zit niet alleen in communicatie, maar ook in de wetenschap van gedragsverandering en beïnvloeding”.

 

Brussaard is in Nederland de ontwikkelaar van het specialisme verkeerscommunicatie. We voeren niet alleen kundig het plan uit, (want daar kunt u wel van uitgaan met 30 jaar ervaring), maar zorgen ook voor een tijdige en juiste voorlichting. Als communicatieprofessionals informeren wij de lokale kranten, media en leggen, indien nodig, uit waarom de geplande maatregelen worden genomen. Omdat die informatie begrip toont voor de bezoeker en tegelijkertijd uitlegt waarom er files kunnen ontstaan of een omleiding van kracht is.

 

We doen niet alleen aan symptoombestrijding, maar kijken altijd totaaloplossingen, zodat de gemeente, het bouwbedrijf, de wegenbouwer en handhaving goed worden voorgelicht. Dit plan van aanpak m.b.t. verkeerscommunicatie zorgt voor draagvlak en een goed verwachtingsmanagement. Dit voorkomt negatieve beeldvorming tijdens de uitvoering en zorgt voor een goed imago van de betrokken partijen die hard aan het werk zijn om het project snel en vakkundig uit te voeren”, aldus Paul Brussaard.

 

Hoe gaat Brussaard Verkeerscommunicatie te werk?

We gaan samen met de opdrachtgever aan tafel zitten om alles in kaart te brengen. Met elkaar vormen we om een beeld van de maatregelen die genomen worden én de daaruit volgende situatie die voor een bepaalde periode gaat ontstaan. Dit vormt de basis van de verkeerscommunicatie.

  •  We brengen in kaart welke maatregelen genomen worden en wat de overlast voor de verkeersdeelnemers, de buurt en de gemeente kan gaan worden.
  • Vervolgens adviseren we op welke manier er gecommuniceerd kan worden. Dit doen we door een plan waarin het doel van het project, de uitvoering en de juiste doelgroepen in kaart zijn gebracht. Er wordt gekeken of – en welke-  informatie moet worden verstrekt aan omliggende wijken of buren, forensen of andere soorten reizigers om zo ergernis voor te zijn.
  • De communicatie naar de doelgroepen wordt ontwikkeld door Brussaard. We schrijven de teksten, ontwikkelen beeldmaterialen en flyers, richten naar wens specifieke social media campagnes in en maken foto’s en filmpjes, afgestemd op het project.
  •  Brussaard zorgt voor de benodigde materialen, hekken, borden, de methodiek van omleiden en/of informatie ter plaatse (denk aan tekstkarren).
  •  Brussaard treedt desgewenst ook op als communicatieadviseur en kan, namens de projectontwikkelaar of de gemeente, het woord voeren naar de pers.

 

Verkeerscommunicatie én uitvoering door Brussaard

Verkeersregelaars en bebordingen inzetten is al een vak op zich. Goed communiceren en de ergernis verkleinen, of zelfs voorkomen, is een uniek specialisme. Met ruim dertig jaar ervaring in grootschalige vervoersregie projecten in binnen- en buitenland, biedt Brussaard Mobility Solutions gastvrije verkeersregelaars, bebording, begeleiding, maar ook communicatietools om draagvlak te creëren voor de uitvoering van een (langdurig) project.

Brussaard onderhoudt intensief contact met de betrokken gemeente en/of provincie/veiligheidsregio. We monitoren de omgeving, brengen overlast in kaart, vangen signalen op en lossen zaken direct op. Onze projectmanagers denken met u mee, adviseren én voeren alles voor u uit. Dat maakt Brussaard Verkeerscommunicatie uniek als partner.

Bel met onze adviseur via 088-2787301 (24/7) of mail naar verkeerscommunicatie@brussaard.nl.

www.verkeerscommunicatie.nl

 

Brussaard is oprichter van het Instituut voor Verkeerscommunicatie © .

Doelstellingen van het Instituut voor Verkeerscommunicatie zijn:

  • Het ontwikkelen en geven van adviezen omtrent verkeerscommunicatie, waarbij psychologische aspecten, gedragswetenschappen en neurowetenschappen als deelgebieden worden ingezet om tot een volledig en gedragen communicatieplan te komen.
  • Het Instituut voor Verkeerscommunicatie © doet daarvoor permanent onderzoek onder de diverse doelgroepen, om deze zo volledig mogelijk en doelmatig te kunnen informeren.
  • Het Instituut voor Verkeerscommunicatie © geeft adviezen over de optimale bewegwijzering, inzet van mensen en middelen, zoals verkeersregelaars of drukteregelaars en de inzet van de diverse communicatietools, zoals social media en alle mogelijke uitingen die passen bij de vast te stellen doelgroepen.

 

Door de inzet van het Instituut voor Verkeerscommunicatie en haar onderzoeken en best practices wordt niet alleen de verkeersveiligheid vergroot, maar ook het draagvlak verbreed van de (tijdelijke of structurele) maatregelen. Dit doet het Instituut in opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en evenementlocaties.