Verkeerscommunicatie

Veilig gastvrij met Brussaard

Het zijn bijzondere tijden voor de evenementorganisatoren, horeca-ondernemers en hospitality branche. We horen het steeds vaker: we moeten er meer aan doen om bezoekers veilig te laten deelnemen aan onze bijeenkomsten. We mogen open, maar treffen wel de juiste voorzorgsmaatregelen, zodat we ook veilig open mogen blijven. Er worden voorwaarden gesteld aan de entree, zoals het tonen van de QR code. Dit kan de werkdruk op het eigen personeel flink vergroten. Dat wilt u niet.

Lange rijen buiten de deur, of opstoppingen bij evenementen of toplocaties vormen vaak een doorn in het oog van bezoekers en organisatoren. Als bezoekers worden we geconfronteerd met lange rijen en dat zorgt voor ergernis. Met een juiste voorlichting en de juiste ontvangst kan veel ergernis worden voorkomen. Daar komt nu ook een gecontroleerde entree bij, waarbij we onze bezoekers checken op hun QR-code. Want zo kunnen we weer onze bijeenkomsten veilig organiseren. Sommige gasten gaan in discussie, anderen weten niet hoe ze de QR-code kunnen vinden… het vraagt om geduld en een juiste aanpak.

VeiligGastvrij

Brussaard heeft daarom een eigen VeiligGastvrij© keurmerk ontwikkeld, waarbij de overlast bij de entree van speciale locaties tot een minimum wordt teruggebracht.  Met VeiligGastvrij© biedt Brussaard een breed scala aan mogelijkheden om gastvrij te blijven in combinatie met veilige bezoekersstromen, zowel binnen als buiten de locatie.

Zo beschikt Brussaard over gastheren en gastvrouwen die bekend zijn met gastvrijheid.

Brussaard is al 30 jaar actief in de coördinatie van het vervoer rondom evenementen en de ontvangst van buitenlandse gasten. We zijn de bedenkers van het woord ‘ Vervoersregie‘. Naast speciaal opgeleide ‘gastvrije parkeerstewards, QR-coronahosts, verkeersregelaars’ die verkeersdeelnemers de weg wijzen, biedt Brussaard ook alle communicatietools om draagvlak en begrip te creëren bij bezoekers, stakeholders, gemeenten, inwoners, omwonenden en direct betrokkenen. De invulling van deze ‘verkeerscommunicatie‘ zoals we dit bij Brussaard noemen, varieert per project en per doelgroep.

Ergernis voorkomen

“Wij komen uit de wereld van de gastvrijheid. We hebben daarom een andere insteek ontwikkeld bij onze opdrachten”, aldus Paul Brussaard, eigenaar van Brussaard Mobility Solutions. “Bij Brussaard denken we vanuit de bezoeker; de gast. Via onze eigen methodiek voorkomen wij ergernis door niet alleen het verkeer in goede banen te leiden, maar ook voorlichting te ontwikkelen en te geven. Dit kan op een leuke manier worden opgezet, samen met de betrokken gemeente en lokale middenstand of betrokkenen. Onze kennis zit niet alleen in communicatie, maar ook in de wetenschap van gedragsverandering en beïnvloeding van bezoekers en verkeersstromen”.

Brussaard is in Nederland de ontwikkelaar van het specialisme verkeerscommunicatie. We voeren niet alleen kundig het plan uit, (want daar kunt u wel van uitgaan met 30 jaar ervaring), maar zorgen ook voor een tijdige en juiste voorlichting. Als communicatieprofessionals informeren wij de gast, bezoeker, de lokale kranten, media en leggen, indien nodig, uit waarom de geplande maatregelen worden genomen. Hierbij speelt het uitnodigingenbeleid ook een belangrijke rol. Hoe nodig je de gasten (of VIPS) uit? En welk gemak wil je deze doelgroep bieden? Deze customer journey is onze specialiteit.

QR-coronahost

Vanaf 15 november 2021 biedt BRUSECO in dit kader ook de QR-Coronahost aan voor locaties zoals sporthallen, gemeentehuizen, GGD locaties, evenementlocaties, restaurants, musea en andere plaatsen zoals schouwburgen en bioscopen. Deze QR-Coronahost is een gastheer of gastvrouw die door middel van een vriendelijke houding, de doorstroom bij de ingang goed beheerst en op een vooraf afgesproken wijze reguleert. Daarbij kan deze worden ondersteund door collega QR-Coronahosts, waarmee hij in verbinding staat.

We kunnen de entree voorzien van -bebording- of -aanduidingen- waarop de gast wordt voorgelicht op de QR check.

 

Hoe gaat Brussaard te werk?

We gaan samen met de opdrachtgever aan tafel zitten om alles in kaart te brengen. Met elkaar vormen we om een beeld van de maatregelen die genomen worden én de daaruit volgende situatie die voor een bepaalde periode gaat ontstaan. Dit vormt de basis van de verkeerscommunicatie.

  •  We brengen in kaart welke maatregelen genomen worden en wat de overlast voor de gasten, omwonenden, de buurt en de gemeente kan gaan worden.
  • Vervolgens adviseren we op welke manier er gecommuniceerd kan worden. Dit doen we door een plan waarin het doel van het project, de uitvoering en de juiste doelgroepen in kaart zijn gebracht. Er wordt gekeken of – en welke-  informatie moet worden verstrekt aan de gasten (uitnodigingenbeleid, internetsite, nieuwsbrief) omliggende wijken of buren (flyers).
  • De communicatie naar de doelgroepen wordt ontwikkeld door Brussaard. We schrijven de teksten, ontwikkelen beeldmaterialen en flyers, richten naar wens specifieke social media campagnes in en maken foto’s en filmpjes, afgestemd op het project.
  •  Brussaard zorgt voor de benodigde materialen, hekken, borden, de methodiek van omleiden en/of informatie ter plaatse (denk aan tekstkarren).
  •  Brussaard treedt desgewenst ook op als communicatieadviseur en kan, indien gewenst, het woord voeren naar de pers.

 

Verkeerscommunicatie én uitvoering door Brussaard

QR-Coronahosts, parkeerstewards of verkeersregelaars en bebordingen inzetten is al een vak op zich. Goed communiceren en de ergernis verkleinen, of zelfs voorkomen, is een uniek specialisme. Met ruim dertig jaar ervaring in grootschalige vervoersregie projecten in binnen- en buitenland, biedt Brussaard Mobility Solutions gastvrije verkeersregelaars, bebording, begeleiding, maar ook communicatietools om draagvlak te creëren voor de uitvoering van een (langdurig) project.

Onze projectmanagers denken met u mee, adviseren én voeren alles voor u uit. Dat maakt Brussaard Verkeerscommunicatie uniek als partner.

Bel met onze adviseur via 088 – 278 7301  of mail naar planning.