Persoonlijk advies: 088-278 77 77 planning@brussaard.nl

Evenementprotocol

Advies helpt

Evenementprotocol als daadkrachtig instrument voor de nieuwe richtlijn voor de evenementenbranche

“Best Practices” zijn het antwoord op de noodverordening

Alle onderstaande informatie kan per dag verschillend zijn. Dit heeft te maken met de nieuwe ontwikkelingen, de noodverordening, de best practices, die we hebben bereikt en met het beleid van de gemeentes en de Veiligheidsregio. Alles is nog in ontwikkeling. Wil je exact weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur dan even een mail.

 

Het is helder: evenementen zijn nu ten tijde van de crisis, het sluitstuk geworden van de versoepelingen. En dan nog staat er veel ter discussie. Hoe groot mogen de bijeenkomsten zijn? Onder welke voorwaarden? Wie gaat daarover? De Veiligheidsregio of de gemeente? Wie gaat handhaven en op basis waarvan? Vereiste is in ieder geval wel dat wordt voldaan aan een serie voorwaarden die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van de bezoekers. En daar zit ‘m nou de kneep. Wie kent die voorwaarden exact?

Inmiddels is duidelijk dat de Veiligheidsregio’s als advies gaan verwijzen naar het evenementprotocol. De gemeente zal het evenement moeten beoordelen. Er worden, zo is de inschatting nu, per evenement aanvullende eisen worden gesteld naast het algehele evenementprotocol.

Daarom is Brussaard gestart met het initiatief Veilig Gastvrij. Zonder een goed doordacht evenementprotocol zal de vergunning voor het evenement niet worden verstrekt of een flinke vertraging oplopen. Nu niet en de komende maanden niet, zo is de stemming nu. Er moeten veel garanties worden gegeven door de evenementorganisator.

 • Is het ingediende plan niet goed doordacht? Dan loopt de aanvraagprocedure een flinke vertraging op.
 • Vindt de uitvoering van het ingediende plan niet op de juiste wijze plaats? Dan worden er mogelijk boetes uitgedeeld of kan het evenement zelfs worden stilgelegd.
 • Met een goed doordacht plan kan dit allemaal worden voorkomen. We kunnen misschien zelfs bepaalde evenementen bespoedigen en mogelijk maken! Daarvoor wordt ruimte geboden en hebben wij de juiste ingangen.

Brussaard biedt trainingen en advies aan voor de medewerkers van de gemeentes, zodat die op een verantwoorde wijze evenementen kunnen toelaten (nu geldt nog de noodverordening, maar die biedt ruimte voor uitzonderingen). Duidelijk wordt onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren en hoe op welke wijze dit kan worden gecontroleerd.

Brussaard biedt haar kennis en ervaring aan voor specifiek de evenementorganisatoren, de veiligheidsregio’s en gemeenten, zodat de aanvraag voor een evenement voorspoedig verloopt. Hierbij vindt uitwisseling plaats van de best practices. Dit bespoedigt het herstel van de evenementenbranche.

KLIK hier als je concreet onze werkwijze wilt zien.

 

Veel vragen bieden ook kansen

Founder van ChauffeurPRO Groep

Paul Brussaard, initiatiefnemer van Evenementprotocol.nl en Brussaard Veilig Gastvrij. Paul is met zijn team sinds 30 jaar regisseur van bezoekersstromen en logistieke vraagstukken op evenementen, ziet weer hoop ontstaan.

“Binnen het COVID-19 Team van de Veiligheidsregio waar ik, tijdens de crisis, als communicatieadviseur sinds maart 2020 werkzaam ben, worden de voorwaarden voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten uitgebreid besproken. Voor iedereen is het een zoektocht: “wie gaat erover?” We zien dat er nu acties nodig zijn om voor iedereen duidelijkheid te verschaffen.Gemeenten zijn terughouden in het verlenen van vergunningen. Aan het begin van deze Corona Crisis had ik al bedacht: Als wij nu eens snel en concreet tot een goed doordacht aanvullend evenementprotocol kunnen komen, dan helpen wij niet alleen de eventorganisatoren, maar ook de gemeentes die de vergunningen voor deze evenementen moeten afgeven. Dit is een aanvulling op de brancherichtlijnen die algemene waarheden bevatten. Dit Evenementprotocol gaat verder en wordt per evenement geschreven. In samenspraak met de GHOR en GGD. Wij hebben hier veel kennis voor in huis. Wij doen reeds ruim 30 jaar mee als leverancier van kennis en mensen op het terrein van veiligheid, calamiteiten en logistiek.

Op dit moment worden richtlijnen opgesteld hoe de overdracht van het COVID-virus tijdens evenementen kan worden voorkomen. Brussaard adviseert gemeentes hoe ze hiermee om moeten/kunnen gaan. Er is echter op dit moment nog veel vrije ruimte, die iedere gemeente zelf kan invullen. Die ruimte moeten we concreet maken en invullen. Anders blijft de organisator hangen – in het kastje naar de muur principe-. Dat moet worden voorkomen.”

Paul vervolgt: “Bij het samenstellen van het evenementprotocol en het Veilig Gastvrij concept, worden twee werelden met elkaar verbonden. Mijn ervaring in de evenementenbranche, als hulpverlener en als logistiek regisseur, valt nu samen met de behoefte van de veiligheidsregio’s voor een goede verwijzing en voor  gemeentes om vergunningen voor evenementen onder de juiste voorwaarden te kunnen verstrekken. Omdat ik direct betrokken ben bij het opstellen en communiceren van de protocollen voor de evenementenbranche, kan ik organisatoren dus concreet helpen hun evenement coronaproof te maken. Daardoor wordt de ingediende aanvraag eerder goedgekeurd en de vergunning sneller afgegeven. Ik wil ervaring delen en vermenigvuldigen. Ik vind het enorme uitdaging om, met de richtlijnen en handreikingen binnen het evenementprotocol, de evenementenbureaus en locaties en te ondersteunen. Laten we ervoor zorgen dat alles goed wordt onderbouwd en vergunningen snel kunnen worden verstrekt, op voorwaarden die helder zijn. Met de garantie op veilige evenementen! Daar helpen wij bij door onze kennis te delen.” aldus Paul Brussaard.

 

Evenementprotocol Veilig Gastvrij

Het evenementprotocol Veilig Gastvrij voor organisatoren en gemeentes is de blauwdruk voor een gastvrij en veilig evenement. Dit protocol voldoet aan de richtlijnen en adviezen van de GGD, het RIVM en de GHOR, maar ook aan de voorwaarden die de hulpdiensten stellen. Per evenement worden eventuele aanvullende eisen die vanuit de betreffende gemeente worden gesteld ook opgenomen, zodat een compleet beeld wordt gegeven van de voorwaarden. Per onderdeel wordt dit vastgelegd en uitgevoerd.

Met het evenementprotocol Veilig Gastvrij zorg je ervoor dat je als evenementorganisator aan de eisen voldoet en dat je oog hebt voor de veiligheid van de bezoekers. Dat schept vertrouwen, bij de opdrachtgever, de gemeente én de bezoekers. Nadat alles ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals in het evenementprotocol staat vermeld, ontvangt de organisator het predicaat VeiligGastvrij, dat samen met het evenementprotocol wordt geïntroduceerd.

 

Doel van het evenementprotocol:

 1. De bezoekers een veilig evenement garanderen,
 2. De vergunningsverlener (gemeente) tonen dat voldaan wordt aan alle gestelde vereisten,
 3. Snellere procedure bij de aanvraag van de vergunning,
 4. Controle borgen op de uitvoering van het plan,
 5. VeiligGastvrij evenement, met het accent op veiligheid, maar ook de gastvrijheid naar de bezoekers van jouw evenement,
 6. Voorkomen van voortijdige sluiting van jouw evenement,
 7. Opgesteld volgens de richtlijnen van de meest recente noodverordening,
 8. Aanspreekpunt voor handhavers en controleurs,
 9. Een juiste afstemming met de hulpdiensten bij calamiteiten,
 10. Garantie dat alle medewerkers veilig en hygiënisch kunnen werken,
 11. Eén aanspreekpunt voor de organisatie, die ook tijdens het evenement de regie in handen houdt,
 12. Altijd de beschikbaarheid van actuele kennis vanuit de GGD, artsen, GHOR en afgestemd op het niveau van de Veiligheidsregio en RIVM,

 

Voldoet jouw evenement aan de richtlijnen van het Evenementprotocol? Dan mag je aan het evenement het predicaat ‘VeiligGastvrij’ koppelen. Zo weten bezoekers dat alles goed geregeld is waardoor ze alleen nog maar hoeven te genieten van hun bezoek. Wij helpen je daar uiteraard mee.


Meer weten over het evenementprotocol Veilig Gastvrij?

Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze.

Brussaard deelt graag haar kennis en ervaring met eventorganisatoren, evenementlocaties, opdrachtgevers die evenementen willen organiseren en met gemeentes, overheden en veiligheidsregio’s.

Stuur ons een mail aan p.brussaard@brussaard.nl of bel met 088-2787301.

We lichten graag onze aanpak en werkwijze toe.