Persoonlijk advies: 088-278 77 77 planning@brussaard.nl

Brussaard CrisisCTRL

Uw ogen en oren en hulp bij calamiteiten

VeiligGastvrij®.

EventGuard® van Brussaard CrisisCTRL is een zichtbare service, met een onzichtbaar element: veiligheid rondom het evenement op alle vlakken. Zo kunt u ‘in control’ zijn als het gaat om de veiligheid van uw bezoekers. Uniek en beproefd en belangrijker: betaalbaar en doelgericht. Gastvrijheid staat centraal. Onze dienstverleners hebben een gastvrije uitstraling.

De EventGuard van Brussaard CrisisCTRL kan direct eerste hulp verlenen. Hij of zij beschikt over ervaring in het optreden als er nood aan de man is. Iemand opvangen, geruststellen, eerste hulp toepassen of reanimeren: de EventGuard is hierin getraind en ervaren. Maar er is meer.

De EventGuard van Brussaard CrisisCTRL is gecertificeerd om de AED bedienen. Op verzoek heeft deze ook een AED binnen handbereik. Daarnaast is de EventGuard opgeleid als ontruimingsassistent, BedrijfsHulpverlener en voor EHBO. De EventGuard kan op uw verzoek ook tevens als Brandwacht veiligheidsrondes lopen, zodat dreigend gevaar wordt opgemerkt en preventief opgetreden kan worden. Tevens heeft hij of zij de-escalerende taken om conflcten of ongenodigde gasten op een gastvrije manier op te vangen en van uw evenement te verwijderen. De EventGuard van Brussaard staat in verbinden met 112 en is bekend met de taken van hulpdiensten en Veiligheidsregio.

Een EventGuard heeft:

  • Officieel AED Reanimatiepas
  • Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Levensreddend handelen.
  • EHBO.

Veiligheidsplan

U kunt de ogen en oren van onze EventGuard uitbreiden met cameratoezicht en EventGuard beveiligers. Die zijn officieel gediplomeerd beveiliger. EventGuard schrijft uw Veiligheidsplan of beveiligingsplan, waarin ook het Ontruimingsplan is opgenomen. De medewerkers van Brussaard en uw andere medewerkers worden op projectbasis getraind, zodat deze kordaat kunnen ingrijpen als er toch onverhoopt een calamiteit plaatsvindt.

Risicoanalyses en Evaluatie

EventGuard van Brussaard maakt een risicoanalyse en draagt zorg voor de preventieve veiligheid. Zij kunnen repressief optreden om de schade of calamiteit zo klein als mogelijk te houden.

Referenties

Bent u nog niet overtuigd? EventGuard heeft op aanvraag referenties voor u beschikbaar.

Neemt u contact op met Brussaard EventGuard via 088- 278 7777.

 

Brussaard CrisisCTRL

Heeft u Verkeersregelaars Plus nodig voor uw evenement? Wilt u een niet-rokende en vriendelijke verkeersregelaar? Dan biedt Brussaard TrafficGuard hiervoor de oplossing. Lees meer op www.trafficguard.nl.

EventGuard en TrafficGuard zijn merknamen van Brussaard CrisisCTRL.